สุรินทร์

สุรินทร์ (เขมรถิ่นไทย: ซเร็น) เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างหรือ "อีสานใต้" มีชื่อเสียงด้านการเลี้ยงช้าง การทอผ้าไหม ข้าวหอมมะลิสุรินทร์ มีผู้คนหลายเผ่าพันธุ์และภาษา อาทิ เขมร กูย และลาว (ไทยอีสาน) มีประชากรมากเป็นอันดับที่ 11 และมีพื้นที่กว้างเป็นอันดับที่ 24

สุรินทร์
ไม่มีคะแนน 0 รีวิว
จาก
600฿ /คืน
สุรินทร์
ไม่มีคะแนน 0 รีวิว
จาก
2,000฿ /คืน

แสดงส่วนที่เหลือ

Satom Farm Stay
500฿ /วัน
สุรินทร์
ไม่มีคะแนน 0 รีวิว
6 6 3

แสดงส่วนที่เหลือ

สุรินทร์
0 รีวิว
3D
จาก
5,500฿
สุรินทร์
0 รีวิว
3D
จาก
7,500฿
สุรินทร์
0 รีวิว
3D
จาก
7,500฿

แสดงส่วนที่เหลือ

แผนที่เมือง

ข้อความ {{unread_count}}
สนทนากับ: {{currentConversation.display_name}}
{{chat.display_name ? chat.display_name[0] : ''}}

{{chat.display_name}}

คุณ: {{chat.last_message.content}}

{{chat.unread_count }}