ทีม สอทอ. นำโดยคุณวสุมน เนตรกิจเจริญ นายกสมาคมการค้าอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอีสาน (สอทอ.) เข้าพบ ผอ.สมชาย ชมภูน้อย ผอ.ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เพื่อร่วมพูดคุยเพื่อสร้างพันธมิตร เดินหน้านำร่องความร่วมมือขับเคลื่อนแพลตฟอร์ม Ebuff  และการท่องเที่ยวเชื่อมโยง เมื่อวันที่ 15 กรกฏาคม 2563